مهندس ابوئی مدیرعامل شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در پیامی آغاز سال ۱۳۹۹را به کارکنان این شرکت تبریک گفت. 

 تاریخ: 1399/1/1