مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق همگام با جامعه جهانی توجه به محيط زيست را به عنوان يكي از برتری های نظام مديريتی خود تلقی نموده و در راستای مراقبت از محیط زیست از بدو فعالیت خود اقدامات مختلفی را انجام داده است.

مدیر واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، گفت: در این شرایط که زیستگاه های طبیعی و تنوع زیستی با سرعت بیشتری در حال تخریب است وظیفه داریم تا با مراقبت از طبیعت جلوی نابودی خود را بگیریم.
جواد دلاور با اشاره به فعالیت های انجام شده در مجتمع فولاد بافق جهت مراقبت از محیط زیست، بیان کرد: نظام مديريت محيط زيست از سال1395 در این شرکت اجرا و در سال 1396 گواهی بين المللی استاندارد ISO14000 اخذ شده است.
وی افزود: این شرکت با مدیریت مصرف بهینه انرژی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ملی 9623 خود در سال 1399 گردیده و از زمان راه اندازی در خود اظهاری و پایش آلایندهای زیست محیطی فعالیت مستمر دارد.
مدیر واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع فولاد بافق اظهار کرد: افزایش آگاهی، ترویج و ارتقاء فرهنگ و اطلاعات محیط زیستی کارکنان، کاشت یک هزار اصله نهال و توسعه فضای سبز و استفاده از آبیاری قطره ای، تهیه و اجرای دستورالعمل جامع مدیریت پسماند و کنترل ضایعات و نظارت بر تفکیک انواع زباله، بخشی از اقدامات انجام شده در این مجتمع محسوب می شود.
دلاور با بیان اینکه مجتمع فولاد بافق اهداف متعددی را به عنوان بخشي از مسئوليت هاي اجتماعی خود در برنامه دارد، گفت: راه اندازی شبکه ریلی جهت ورود مواد اولیه و خروج محصول توسط قطار و جلوگیری از تردد خودرو های سنگین در جاده ها، یکی از مهمترین اهداف مذکور است.
وی در ادامه بیان کرد: کاهش مصرف منابع، انرژي و آب، كاهش مستمر آلاينده ها و جايگزيني برای مواد مخرب محيط زيست، كاهش مصرف منابع و مواد اوليه مصرفي، تلاش در جهت حفظ و نگهداری فضای سبز موجود و احداث کمربند سبز، كاهش توليد ضايعات، تفكيك و بازيافت آنها در حد امكان و حركت به سوی توليد پاك و اقتصاد سبز، ارتقاء سطح آگاهی ها و توانمنديهای كاركنان، همکاري و تعامل با سازمان ها، تشکلها و مراجع نظارتی جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی و کنترل های زيست محیطی، از دیگر اهداف این شرکت در زمینه محیط زیست است.