دوره آموزشی ارتباط مؤثر با هدف کلی آشنایی با مهارت‌های ارتباطی در محیط کار و خانواده، ویژه مدیران و سرپرستان واحدهای مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق طی جلسات مختلف برگزار شد.