مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در راستای ترویج ورزش و ایجاد شور و نشاط در بین پرسنل خود اقدام به برگزاری مسابقات و سانس های مختلف ورزشی (فوتسال و والیبال) در طول ایام سال نموده است.