واحد گندله سازی 5 میلیون تنی شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با حدود 20 درصد پیشرفت، که تاکنون امور مطالعاتی و مهندسی و آزمایشهای ژئوتکنیک آن تکمیل و مرحله نخست قرارداد با شرکت سازنده قطعات این کارخانه انجام شده است.