به 5 نفر از برگزیدگان مسابقه اینترنتی طعم تندرستی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق جوایز نقدی اهدا شد.


طی مراسمی قرعه کشی مسابقه اینترنتی طعم تندرستی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق انجام و به 5 نفر از برگزیدگان مسابقه جوایز نقدی اهدا شد.
لازم به ذکر است این مسابقه همزمان با هفته سلامت و به منظور ارتقاء سطح سلامت کارکنان این شرکت و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مقوله سلامت برگزار شده بود و قرعه کشی بر اساس امتياز كسب شده افراد محاسبه و انجام شده است.