در اولین جلسه هماهنگی شروع عملیات اجرایی پروژه احیاء مستقیم مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، پیمانکار پروژه از طرف کارفرما ملزم به جذب نیروی بومی جهت تکمیل پروژه شد.مدیر پروژه احیاء مستقیم مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با اشاره به برگزاری اولین جلسه هماهنگی شروع عملیات اجرایی این پروژه گفت: در این پروژه پیمانکار ملزم به جذب نیروی بومی از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بافق و تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز در این شهرستان می باشد.

محمد حیدری از اتمام تجهیز کارگاه پروژه خبر داد و گفت: ارائه پیشنویس برنامه زمانبندی پروژه توسط پیمانکار، هماهنگی و اقدامات لازم جهت شروع فعالیت های اجرایی مانند تجهیز کارگاه ساخت بتن، ساخت و نصب اسکلت فلزی و مابقی تجهیزات، تعیین و تکلیف خرید تجهیزات باقیمانده و مسائل جاری کارگاه از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بوده است.

قابل ذکر است این جلسه  با حضور مدیران شرکت های مشاور، پیمانکار و کارفرما روز گذشته در سالن کنفرانس مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق برگزار شد.