کارکنان مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون شرکت کردند.


طرح بسیج ملی کنترل فشار خون که با شعار "فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم" از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 17 خردادماه در سراسر کشور آغاز شده است بصورت همزمان با مشارکت واحد ایمنی و بهداشت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در این شرکت در حال اجرا می باشد.
در این طرح، فشار خون کارکنان اندازه گیری و اقدامات مؤثر جهت کاهش و افزایش فشار خون به آنها آموزش داده می شود.