جلسه قصه گویی "با بال قصه ها پریدن" جهت ترویج فرهنگ نوع دوستی و کمک به کودکان سیل زده سیستان و بلوچستان توسط مجتمع فولاد بافق برگزار شد.

 

جلسه قصه گویی "با بال قصه ها پریدن" با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی، مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تشویق کودکان بافقی برای کمک به کودکان سیل زده سیستان و بلوچستان، شب گذشته در کتابخانه مفیدی بافق برگزار و در پایان به کودکان شرکت کننده کتاب اهدا شد.

شایان ذکر است که این برنامه فرهنگی علاوه بر کمک های نقدی به هموطنان سیل زده در سیستان و بلوچستان توسط مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق انجام شده است.