از زحمات ارزنده همسران پرستار کارکنان مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در عرصه درمان تقدیر شد.

 

صبح امروز طی جلسه ای با حضور رییس بیمارستان حضرت ولیعصر شهرستان بافق و مدیران مجتمع، از همسران پرستار کارکنان مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق قدردانی و به پاس زحمات ارزنده ایشان در عرصه درمان، هدایایی از طرف مدیرعامل شرکت اهدا شد.