همزمان با روز خانواده بن خرید تحصیلی ویژه فرزندان دانش آموز، بین پرسنل مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق توزیع شد.

25 مرداد 1399

 

همرمان با 25 شهریور روز خانواده، تعداد 150 بن خرید با عنوان "هدیه تحصیلی" به فرزندان کارکنان مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق که از مهرماه سال جاری در مقاطع تحصیلی مختلف (از پیش دبستانی 1 تا دانشگاه) مشغول به تحصیل می شوند، اهدا شد.