همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، مراسم عزاداری و قرائت زیارت اربعین در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق برگزار شد.

 

مراسم عزاداری و قرائت زیارت اربعین با حضور تعدادی از کارکنان مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، در فضای باز این شرکت برگزار شد.